[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Reboot problemPaul Rosberg <paul@s23.student.kiruna.se> writes:

> När jag kör kommandot reboot så går alla processer ner som de ska och 
> skärmen blir svart. Problemet är att den inte kommer längre än så.

Jag vet inte vad det kan bero på men mycket hårdvara är väldigt
Windows-specifik och förväntar sig särskilda koder odl för att göra
rätt. Det kan vara så att stödet för det inte är inkompilerat i kärnan.

-- 
( GnuPG/PGP key @ www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/  !     Wei Wu Wei     )
( Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying, Emacs/Gnus   !  To Do Without Do  )Reply to: