[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenskt tangentbord i X på en potatis installation Kolla i din inputrc-fil.

$ cat /etc/inputrc 
# /etc/inputrc - global inputrc for libreadline
# See readline(3readline) and `info readline' for more information.

# Be 8 bit clean.
set input-meta on
set output-meta on

# To allow the use of 8bit-characters like the german umlauts, comment out
# the line below. However this makes the meta key not work as a meta key,
# which is annoying to those which don't need to type in 8-bit characters.

set convert-meta off

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      070 511 97 84        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------


From: Martin Bergström <martin@tjenis.com>
Subject: Re: Svenskt tangentbord i X på en potatis installation
Date: Tue, 29 Aug 2000 16:35:16 +0200

> From: "Ingemar Fällman" <Ingemar.Fallman@UMDAC.UmU.SE>
> > Om du editerar filen /etc/X11/XF86Config med din favorit editor 
> > och letar dig sectionen Keyboard så ska det stå nåt sånt här där
> > för att svenskt tangentbord ska fungera
> > 
> > Section "Keyboard"
> >  Protocol    "Standard"
> >  AutoRepeat   500 5
> >  RightAlt    ModeShift
> >  Xkbkeycodes   "xfree86"
> >  XkbTypes    "default"
> >  XkbCompat    "default"
> >  XkbSymbols   "en_US(pc104)+se"
> >  XkbGeometry   "pc"
> >  XkbLayout    "se"
> > EndSection
> 
> Det fungerade ju bra det där. Tack!
> 
> Nästa äventyr är att få konsoller & xterm:ar att låta mig mata in åttabitarstecken som åäö. *bläddrar i manualer*
> 
> /Martin
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: