[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail och Maildir folders?Kent Nyberg <vovin@footek.org> writes:

> Jag testade ovanstående med procmail, vilket inte gav mig särskildt
> mycket.
> Det ska gå ut på att man sätter ett / i slutet av varje mailbox i
> ~/.procmail, så ska procmail använda ett annat system för att organisera
> mailen.
> Är det någon som vet något om det systemet eller vart man kan läsa mer om
> det?

Det finns ett antal olika format för hur breven sparas. Det vanligaste
(på *nix) är alla breven i en enda lång textfil. Ett annat är en
katalog per "låda" och en fil per brev och det är det senare som jag
*tror* åsyftas med Maildir. Pine förväntar sig vad jag vet en enda
stor fil (du fick en brevlåda per brev där varje brevlåda hette ett
löpnummer, eller?) och då klarar den inte Maildir.

Gnus kallar "Maildir" (om det nu är det jag tror det är) för ML eller
MH så det är väl antagligen vad respektive program ifrån Förr
hette. Det som skiljer är att det finns en .overview-fil i katalogen i
det ena "formatet" och den innehåller en del brevhuvuden för att
snabba upp hanteringen.

Gnus klarar självklart bägge två och njuttifjorton format till... ;-)

Hoppas det hjälpte.

-- 
( GnuPG/PGP key @ www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/  !     Wei Wu Wei     )
( Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying, Emacs/Gnus   !  To Do Without Do  )Reply to: