[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

procmail och Maildir folders?Jag testade ovanstående med procmail, vilket inte gav mig särskildt
mycket.
Det ska gå ut på att man sätter ett / i slutet av varje mailbox i
~/.procmail, så ska procmail använda ett annat system för att organisera
mailen.
Är det någon som vet något om det systemet eller vart man kan läsa mer om
det?

Pine verkade inte ha stöd för det formatet, för det blev lite mysko för
mig.


Reply to: