[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gjorde tabbe!> /etc/X11/newxserver.xserver-svga 

Jag vet inte alls vad filen är till för, men på min woody-installation är den 0 byte stor. Så det är väl enklare för dig att skapa om den än att få en kopia om inte din var mer komplicerad.

# touch /etc/X11/newxserver.xserver-svga
-- 
/MartinReply to: