[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gjorde tabbe! Hej på dig själv.
Den fil du nämner känner jag inte till. Jag ser den inte på min slink-
maskin:

$ ls /etc/X11/
X         Xresources    Xsession.options lbxproxy     rstartd      xdm        xserver
XF86Config    Xserver      config      proxymngr     twm        xfs        xsm
Xmodmap      Xsession     fvwm2       rstart      window-managers  xinit
$ 

eller på min potato:

$ ls /etc/X11/
WindowMaker    XF86Config.1100p+.~1~  XF86Config.640   XF86Config.hp71   Xresources  Xsession.options xdm
XF86Config     XF86Config.1280     XF86Config.800   XF86Config.samsung Xserver   fonts       xfs
XF86Config.1024  XF86Config.445Xpro   XF86Config.800.~1~ XF86Config.slow   Xserver.~1~ fvwm       xinit
XF86Config.1100p+ XF86Config.445Xpro.~1~ XF86Config.dell   Xmodmap       Xsession   wm-common     xserver
$

Varför kör du inte potato på en gång?
Är du säker att xserver-svga är rätt server och inte xserver-rage128:

$ apt-cache show xserver-svga
Package: xserver-svga
Version: 3.3.6-10
Priority: optional
Section: x11
Maintainer: Branden Robinson <branden@debian.org>
Depends: xserver-common (>= 3.3.6), libc6 (>= 2.1.2), libz1
Provides: xserver
Replaces: xbase (<< 3.3.2.1-1)
Architecture: i386
Filename: dists/frozen/main/binary-i386/x11/xserver-svga_3.3.6-10.deb
Size: 1343580
MD5sum: 071ec907e1e854627233f1622b3c7f74
Description: X server for SVGA graphics cards
 xserver-svga is an 8-bit PseudoColor, 16-bit TrueColor, and 24-bit TrueColor
 X server suitable for use with many Super VGA video cards; video chipsets
 supported include models from Ark Logic, Alliance, ATI, Avance Logic, Chips &
 Technologies, Cirrus Logic, Compaq, Cyrix, Epson, Genoa, Intel, Matrox, MX,
 NCR, NVidia(/SGS Thomson), NeoMagic, Oak, RealTek, Rendition, S3, SiS, Tseng,
 Video7(/Headland Technologies), and Western Digital(/Paradise). 16-bit and
 24-bit TrueColor are currently only supported for some chipsets.
 .
 Note to Intel i810 chipset users: full support of this graphics hardware is
 only possible with a specialized kernel module. See
 /usr/doc/xserver-svga/README.Debian for more information.
 .
 Note to Alpha users: Only the Matrox, NVidia, S3 Virge, and Trident drivers
 are provided for this architecture. This server also does not support TGA
 hardware.
source: xfree86-1
installed-size: 3204

$ apt-cache show xserver-rage128
Package: xserver-rage128
Version: 0.990906-4
Priority: optional
Section: non-free/x11
Maintainer: Vincent Renardias <vincent@debian.org>
Depends: xserver-common (>= 3.3.5), makedev (>= 1.6-8), libc6 (>= 2.1.2)
Provides: xserver
Replaces: xbase (<< 3.3.2.1-1)
Architecture: i386
Filename: dists/frozen/non-free/binary-i386/x11/xserver-rage128_0.990906-4.deb
Size: 963910
MD5sum: 30f771715f05ae8b1e78dd6512f5cdd0
Description: X server for ATI graphics cards with a Rage128 chipset
 This server supports the ATI Rage128 chipset.
 Suitable for use with ATI Rage Fury, ATI Rage Magnum, ATI Xpert99,
 ATI Xpert128, ATI Xpert2000 and ATI All-in-Wonder 128.
 The ATI Rage128pro is not yet supported.
installed-size: 2379

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      070 511 97 84        PC/Sun datorer
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------

From: Helgi Örn <hehe@post.netlink.se>
Subject: Gjorde tabbe!
Date: Mon, 07 Aug 2000 02:31:23 +0200

> Hej alla Debianer!
> 
> Jag försöker konvertera från SuSE till Debian/GNU Linux men det går inte
> som smort kan jag säga. Eftersom jag har ett grafikkort som inte har
> stöd i 2.1 (ATI Rage 128) fick jag ta bort SVGA-servern och lägga till
> en nyare. Det ville sig inte bättre än så att i den processen råkade jag
> slakta en fil som borde finnas till. Om någon kunde vara så snäll att
> skicka mig en kopia av denna fil (den är mycket liten tror jag) då vore
> jag väldigt tacksam. Filen heter:
> 
> /etc/X11/newxserver.xserver-svga 
> 
> Tack på förhand.
> 
> Helgi Örn
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: