[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian VS portatilEs Dilluns, 20 de Juny de 2005 14:34, en Jaume Martin Claramonte va escriure:
| Quisiera que me informarais de como va el asunto de debian en los
| portatiles.
Aparte de www.linux-laptop.net, que ya te la han citado, pasa también por 
tuxmobil.org

Suerte ;)

-- 
Joan Tur (aka Quini), Eivissa-Spain
  Jabber: quini2k@jabber.org
    Yahoo & AIM: quini2k
    www.ClubIbosim.org
 Linux: usuari registrat 190.783

Attachment: pgpncfWfeHCYG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: