[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-user-portuguese@lists.debian.org!!!Renove sua vida, seu CPF ou CNPJ sem restrições do jeito mais rapido, facil e seguro

Info: credito.renovado@globomail.com

<br><font face="Arial" color="#3366ff" size=-1>Stowarzyszenie Autorów ZAiKS</font><br><font face="Arial" color="#3366ff" size="-3">ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa tel.: 22 827 60 61-9 centrala fax: 22 828 92 04 <a href="http://www.zaiks.org.pl";>WWW.ZAIKS.ORG.PL</a><br>NIP: 525-15-71-004 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego  KRS 0000037327<br><br>Niniejsza wiadomosc ma charakter poufny i jest skierowana wylacznie do adresata/adresatów wskazanych powyzej.<br>Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie calosci, badz fragmentów wiadomosci i informacji w niej zwartych jest niedozwolone.<br>Jezeli omylkowo otrzymali Panstwo te wiadomosc, uprzejmie prosimy o niezwloczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy i o jej usuniecie.<br><br>Dziekujemy.</font></body>


Reply to: