[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Przestarzały link na stronie Debiana.On 2016-02-08 17:20:43, Dominik Danelski wrote:
> Witam ponownie,

Hej

> Podczas przeglądania zakładek na debian.org przeczytałem stronę
> dotyczącą języka polskiego. Znajduje się tam lista wartościowych stron
> www w naszym języku, a wśród nich można znaleźć "jakilinux.org". Samą
> stronę pamiętam i o ile kiedyś to mogło być rzeczywiście pomocne źródło
> wiedzy, to w tej chwili pod tą domeną znajduje się tylko informacja o
> tym, że taki serwis kiedyś istniał oraz odnośniki do stron internetowych
> największych dystrybucji. Myślę, że w tej chwili ten odnośnik nie pomoże
> żadnemu użytkownikowi i należy go albo usunąć, albo (jeżeli taka
> możliwość jest dozwolona) zamieścić link do wersji archiwalnej.
> 
> Bardzo proszę o informację, gdzie takie zmiany należy zasugerować, o
> wprowadzenie ich samodzielnie jeżeli ktoś posiada taką możliwość lub
> ewentualnie o wyprowadzenie mnie z błędu.

Zglos buga w pseudo paczce www.debian.org[1] i najlepiej dolacz patcha :-)

1. https://www.debian.org/Bugs/pseudo-packages
-- 

|_|0|_|                     |
|_|_|0|     "Heghlu'Meh QaQ jajVam"     |
|0|0|0|     -------- kuLa ---------     |

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0x58C338B3
3DF1 A4DF C732 4688 38BC F121 6869 30DD 58C3 38B3

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: