[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dodanie środowiska graficznegoOn Mon, 02 Dec 2013 14:11:06 +0100
Lech Pankowski <lpank@uwb.edu.pl> wrote:

> Kłaniam się.Czy możliwe jest dodanie środowiska graficznego po
> zakończeniu instalacji tak, aby było ono identyczne lub bardzo
> zbliżone do tego, jakie powstałoby, gdyby zaznaczono opcję
> "Środowisko graficzne" w momencie pierwszej instalacji?Pozdrawiam,L.
> Pańkowski

Możesz doinstalować przy pomocy tasksel :

morfik:~$ tasksel --list-tasks
u isenkram	Hardware specific packages (autodetected by isenkram)
u desktop	Debian desktop environment
u web-server	Web server
u print-server	Print server
u database-server	SQL database
u dns-server	DNS Server
u file-server	File server
u mail-server	Mail server
u ssh-server	SSH server
u laptop	Laptop


Reply to: