[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dodanie środowiska graficznegoKłaniam się.
Czy możliwe jest dodanie środowiska graficznego po zakończeniu instalacji tak, aby było ono identyczne lub bardzo zbliżone do tego, jakie powstałoby, gdyby zaznaczono opcję "Środowisko graficzne" w momencie pierwszej instalacji?

Pozdrawiam,
L. Pańkowski
Reply to: