[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pozostawione pliki po usunięciu pakietu.On Sat, Oct 13, 2012 at 08:26:40PM +0200, Miś Uszatek wrote:
> 
> Czy po usunięciu pakietu nie powinny zostać również usunięte dowiązania
> symboliczne które pakiet utworzył podczas instalacji?

Powinny.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: