[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Huawei E1820 (ZeroCD)W dniu 10 listopada 2010 16:38 użytkownik Stanisław Findeisen
<stf@eisenbits.com> napisał:
> Ja właśnie mam Huawei E1820 który ma ZeroCD, i o ile dobrze to rozumiem
> to to działa tak że się na USB bus pojawia raz jako storage device a raz
> jako GSM modem (czy jakoś tak).

U mnie pojawiają się wszystkie trzy urządzenia (dwa porty szeregowe i
CD-ROM) od razu i bez konieczności jakiegokolwiek przełączania.
Wygląda to tak:

 kernel: [81288.544272] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: CardBus
card inserted into slot 0
 kernel: [81288.544417] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
 kernel: [81288.544428] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
 kernel: [81288.544556] pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
 kernel: [81288.544566] pci 0000:02:00.1: PME# disabled
 kernel: [81289.105154] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller
(EHCI) Driver
 kernel: [81289.105162] Warning! ehci_hcd should always be loaded
before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
 kernel: [81289.105241] ehci_hcd 0000:02:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
 kernel: [81289.105266] ehci_hcd 0000:02:00.1: PCI INT A -> Link[LNKA]
-> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
 kernel: [81289.105345] ehci_hcd 0000:02:00.1: EHCI Host Controller
 kernel: [81289.105384] ehci_hcd 0000:02:00.1: new USB bus registered,
assigned bus number 4
 kernel: [81289.118912] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
 kernel: [81289.128217] ehci_hcd 0000:02:00.1: irq 11, io mem 0xd4001000
 kernel: [81289.140166] ehci_hcd 0000:02:00.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
 kernel: [81289.140241] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0002
 kernel: [81289.140247] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
 kernel: [81289.140253] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
 kernel: [81289.140257] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-bpo.3-686 ehci_hcd
 kernel: [81289.140262] usb usb4: SerialNumber: 0000:02:00.1
 kernel: [81289.140493] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
 kernel: [81289.140568] hub 4-0:1.0: USB hub found
 kernel: [81289.140591] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
 kernel: [81289.145512] ohci_hcd 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
 kernel: [81289.145535] ohci_hcd 0000:02:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA]
-> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
 kernel: [81289.145769] ohci_hcd 0000:02:00.0: OHCI Host Controller
 kernel: [81289.145802] ohci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered,
assigned bus number 5
 kernel: [81289.145851] ohci_hcd 0000:02:00.0: irq 11, io mem 0xd4000000
 kernel: [81289.202241] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b,
idProduct=0001
 kernel: [81289.202252] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3,
Product=2, SerialNumber=1
 kernel: [81289.202257] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
 kernel: [81289.202262] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-bpo.3-686 ohci_hcd
 kernel: [81289.202267] usb usb5: SerialNumber: 0000:02:00.0
 kernel: [81289.203865] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
 kernel: [81289.205843] hub 5-0:1.0: USB hub found
 kernel: [81289.205882] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
 kernel: [81293.032258] usb 5-1: new full speed USB device using
ohci_hcd and address 2
 kernel: [81293.244575] usb 5-1: New USB device found, idVendor=12d1,
idProduct=1003
 kernel: [81293.244586] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1,
Product=2, SerialNumber=0
 kernel: [81293.244595] usb 5-1: Product: HUAWEI Mobile
 kernel: [81293.244601] usb 5-1: Manufacturer: HUAWEI Technologies
 kernel: [81293.246643] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
 kernel: [81293.264243] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
 kernel: [81293.267047] usb 5-1: USB disconnect, address 2
 kernel: [81294.808261] usb 5-1: new full speed USB device using
ohci_hcd and address 3
 kernel: [81295.020417] usb 5-1: New USB device found, idVendor=12d1,
idProduct=1003
 kernel: [81295.020427] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1,
Product=2, SerialNumber=0
 kernel: [81295.020436] usb 5-1: Product: HUAWEI Mobile
 kernel: [81295.020442] usb 5-1: Manufacturer: HUAWEI Technologies
 kernel: [81295.022470] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
 kernel: [81295.052254] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
 kernel: [81295.674371] usbcore: registered new interface driver usbserial
 kernel: [81295.675545] USB Serial support registered for generic
 kernel: [81295.679202] usbcore: registered new interface driver
usbserial_generic
 kernel: [81295.679211] usbserial: USB Serial Driver core
 kernel: [81295.709884] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
 kernel: [81295.711135] option 5-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
 kernel: [81295.713873] usb 5-1: GSM modem (1-port) converter now
attached to ttyUSB0
 kernel: [81295.713919] option 5-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
 kernel: [81295.715447] usb 5-1: GSM modem (1-port) converter now
attached to ttyUSB1
 kernel: [81295.715499] usbcore: registered new interface driver option
 kernel: [81295.715504] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
 kernel: [81300.060893] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass
Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
 kernel: [81300.354948] sr0: scsi-1 drive
 kernel: [81300.354957] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
 kernel: [81300.534552] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5

> Używasz usb-modeswitch?

Nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje. Sprawdziłem. Nie mam
tego zainstalowanego. Zresztą paczka usb-modeswitch nie istnieje w
Lennym. Aktualnie jest dostępna tylko dla Squeeze i Sid.

-- 
Krzysztof Burghardt <krzysztof@burghardt.pl>
http://www.burghardt.pl/


Reply to: