[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z NATOn Fri, Sep 03, 2010 at 10:10:54AM +0200, Mariusz Kruk wrote:
> On Thursday, 2 of September 2010, Miroslaw Kwasniak wrote:
> > sewer:
> > 
> > echo 1 WWW_LOCAL >> /etc/iproute2/rt_tables
> > ip rule add from all fwmark 1 table WWW_LOCAL
> > ip route add default via $IP_BRAMA dev eth0 table WWW_LOCAL
> > iptables -I OUTPUT -t mangle -d $LOCAL_NET -p tcp --sport 80 -j MARK
> > --set-mark 1
> 
> Ma szansę działać. Ale:
> 1) Jest IMHO bardziej zawiłe niż rozwiązanie ze SNAT (i w dwu miejscach, więc 
> łatwiej coś przeoczyć). (i może być trudniejsze do zaimplementowania, jeśli na 
> serwerze masz coś innego niż "normalny" linux - na przykład entkę, albo 
> jakiegoś embedded)

Jest  zawiłe, ale chyba jedyne jak nie chcesz zmieniać innych ustawień
serwera (bo ma inne usługi, które w lanie ma obsługiwać bezpośrednio).

W innym przypadku ładniejszym rozwiązaniem jest, aby serwer wszystko
routował via brama.

> 2) To rozwiązanie nie działa. W tablicy local masz wpis do lokalnej sieci 
> bezpośrednio.


Jest jak jest, ale działanie sprawdziłem ;) :

Pakiety wychodziły z serwera z docelowym MAC bramy, a lokalny host
nawiązał połączenie z serwerem via brama.

U mnie wpis "do lokalnej sieci bezpośrednio" jest w tablicy main, a nie
w local. Jeżeli masz inaczej, to nie wiem skąd się to wzięło, bo ja
raczej przy tym nie grzebałem ;)

A kolejność tablic jest taka:
$ ip rule s
0:      from all lookup local
32765:  from all fwmark 0x1 lookup WWW_LOCAL
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default


Reply to: