[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z NATOn Thursday, 2 of September 2010, Miroslaw Kwasniak wrote:
> > Żeby to działało potrzebujesz jeszcze na routerze SNAT z sieci
> > wewnętrznej na $INT_IP
> 
> Nie trzeba SNAT, tylko serwer musi routować odpowiedzi dla sieci
> lokalnej tak jak dostał czyli przez router. Coś w tym rodzaju:
> 
> router:
> 
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $INT_IF -d $EXT_IP --dport 80 -j
> DNAT --to-destination 10.0.0.4:80
> 
> sewer:
> 
> echo 1 WWW_LOCAL >> /etc/iproute2/rt_tables
> ip rule add from all fwmark 1 table WWW_LOCAL
> ip route add default via $IP_BRAMA dev eth0 table WWW_LOCAL
> iptables -I OUTPUT -t mangle -d $LOCAL_NET -p tcp --sport 80 -j MARK
> --set-mark 1

Ma szansę działać. Ale:
1) Jest IMHO bardziej zawiłe niż rozwiązanie ze SNAT (i w dwu miejscach, więc 
łatwiej coś przeoczyć). (i może być trudniejsze do zaimplementowania, jeśli na 
serwerze masz coś innego niż "normalny" linux - na przykład entkę, albo 
jakiegoś embedded)
2) To rozwiązanie nie działa. W tablicy local masz wpis do lokalnej sieci 
bezpośrednio.

-- 
\------------------------/ 
|  Kruk@epsilon.eu.org   | 
| http://epsilon.eu.org/ | 
/------------------------\ 


Reply to: