[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: adduser problemOn Mon, Jun 28, 2010 at 10:30:55AM +0200, Michał Leon Grzegorczyk wrote:
> Mój "skrypt" jest bardzo prosty, uruchamia tylko polecenie adduser z
> odpowiednimi przełącznikami.
> adduser --home /home/ftp/katalog --ingroup ftp --shell /bin/false
> 
> Później wpisywałem tylko nazwę usera I hasło.

Faktycznie, wygląda na to że zachowanie się zmieniło. Teraz nazwa
użytkownika jest wymagana.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: