[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: adduser problemMój "skrypt" jest bardzo prosty, uruchamia tylko polecenie adduser z
odpowiednimi przełącznikami.
adduser --home /home/ftp/katalog --ingroup ftp --shell /bin/false

Później wpisywałem tylko nazwę usera I hasło.

MG

-----Original Message-----
From: Marcin Owsiany [mailto:porridge@owsiany.pl] On Behalf Of Marcin
Owsiany
Sent: Saturday, June 26, 2010 1:19 PM
To: debian-user-polish@lists.debian.org
Subject: Re: adduser problem

On Fri, Jun 25, 2010 at 11:35:10PM +0200, Michał Leon Grzegorczyk wrote:
> Witam.
> 
> Po ostatniej aktualizacji pakietów mam problem z dodawaniem 
> użytkowników za pomocą polecenia adduser.
> 
> Mianowicie, napisałem prosty skrypcik po którego uruchomieniu 
> wystarczyło że podam login i hasło.
> 
> Teraz przy odpalaniu skryptu dostaję informację:
> 
> adduser: Only one or two names allowed.
> 
> To samo jeśli spróbuję uruchomić polecenie adduser z przełącznikami 
> ale bez nazwy użytkownika.

Pokaż dokładnie co próbujesz robić. W Twoim skrypciku dodaj "set -x" na
początku - będzie widać jakie polecenia wykonuje.

pozdrawiam,
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20100626111830.GA31685@beczulka">http://lists.debian.org/[🔎] 20100626111830.GA31685@beczulka


Reply to: