[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LG Flatron L1732S ustawienie odświeżania: Out Of Range.Niestety zmiany (różne ich wartości) nie dały oczekiwanego rezultatu.

Pozdrawiam,
R.

W dniu 18 listopada 2009 15:19 użytkownik Marek Adamski <siradams-debian-nospam@siradams.com> napisał:
Witaj Rafał,

O ile mi dobrze wiadomo większość monitorów LCD obsługuje 59-60Hz,
przynajmniej te które ja ostatnio obsługiwałem. Co prawda było to po
złączu DVI. Ale to nie jest istotne.
Pokombinuj z ustawieniami:
HorizSync       30 - 83
VertRefresh     56 - 75

Spróbuj podstawić -60 w jednym albo w drugiej opcji.

W Twoim liście datowanym 18 listopada 2009 (14:07:49) można przeczytać:

RR> Zainstalowałem Lennego w wersji 64-bitowej. Po uruchomieniu gdm
RR> na monitorze wyskakuje mi komunikat:

RR> OUT OF RANGE 90.0 kHz/60Hz

RR> Mój domyślny plik /etc/X11/xorg.conf:

RR> Section "InputDevice"
RR>         Identifier      "Generic Keyboard"
RR>         Driver          "kbd"
RR>         Option          "XkbRules"      "xorg"
RR>         Option          "XkbModel"      "pc105"
RR>         Option          "XkbLayout"     "pl"
RR> EndSection

RR> Section "InputDevice"
RR>         Identifier      "Configured Mouse"
RR>         Driver          "mouse"
RR> EndSection

RR> Section "Device"
RR>         Identifier      "Configured Video Device"
RR>         Option          "UseFBDev"              "true"
RR> EndSection

RR> Section "Monitor"
RR>         Identifier      "Configured Monitor"
RR> EndSection

RR> Section "Screen"
RR>         Identifier      "Default Screen"
RR>         Monitor         "Configured Monitor"
RR> EndSection

RR> Próbowałem zmienić odpowiednie częstotliwości odświeżania poprzez dodanie:
RR> - do sekcji "Monitor":

RR> HorizSync       30 - 83
RR> VertRefresh     56 - 75

RR> - do sekcji "Screen":

RR> DefaultDepth    16
RR> SubSection      "Display"
RR> Depth   16
RR> Modes   "800x600_60.00"
RR> EndSubSection

RR> Zrestartowałem x-y/gdm, niestety nadal pojawia się komunikat "OUT OF RANGE 90.0 kHz/60Hz".
RR> Mój monitor: LG Flatron L1732S
RR> Moja karta: Radeon HD4550.

RR> Do tej pory nie wgłębiałem się w x-y, stąd prośba do osób, które orientują się temacie o pomoc.

RR> Pozdrawiam,
RR> R.--
Pozdrowienia,
   ******************************
   *  Marek (SirAdams) Adamski  *
   *  http://www.siradams.com/  *
   *        ICQ:42751516        *
   *          GG:14747          *
   *     Linux user:#253788     *
   ******************************


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: