[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: próba instalacji debiana kończy się błędemW dniu 24 października 2009 16:51 użytkownik Rafal Czlonka
<rafal.czlonka@googlemail.com> napisał:
[...]
>> Oct 22 18:15:44 kernel: [ 229.283747] md2:
>> Oct 22 18:15:44 kernel: unknown partition table
>> Oct 22 18:15:46 partman: No matching physical volumes found
>> Oct 22 18:15:47 partman: Reading all physical volumes. This may take  a while...
>> Oct 22 18:16:26 kernel: [ 270.686373] end-request I/O error, dev fd0, sector 0
>> Oct 22 18:17:04 kernel: [ 308.900516] end-request I/O error, dev fd0, sector 0
>
> Wszystko masz napisane.
[...]

Co ma stacja dyskietek do instalacji z dysku twardego ?


-- 
Wojciech Ziniewicz
http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc2324.html


Reply to: