[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: próba instalacji debiana kończy się błędemAndrzej Kosmala wrote:
> kompilacji testing-netinstall.iso.
             ^^^^^^^
To po pierwsze - jesli cos nie dzila uzyj stable i zmien wpisy w
sources.list.

> Oct 22 18:15:44 kernel: [ 229.283747] md2:
> Oct 22 18:15:44 kernel: unknown partition table
> Oct 22 18:15:46 partman: No matching physical volumes found
> Oct 22 18:15:47 partman: Reading all physical volumes. This may take  a while...
> Oct 22 18:16:26 kernel: [ 270.686373] end-request I/O error, dev fd0, sector 0
> Oct 22 18:17:04 kernel: [ 308.900516] end-request I/O error, dev fd0, sector 0

Wszystko masz napisane.

Ile i jakie dyski masz w tej maszynie?
Ile i jakiego typu partycje masz na tych dyskach?

-- 
Rafal

http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html


Reply to: