[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VIRTUALBOX IN FULLSCREEN MODEVBoxManage controlvm "NAZWA_GOSCIA" setvideomodehint "1440" "900" "24"
Te wartości to tak tylko dla przykładu.

Pozdr. Reply to: