[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jak dezaktywowac USB ?.Tylko mnie nie zakrzyczcie....

Może upośledzić system wrzucając moduł urządzenia do blacklist?
Łukasz - wstrzymaj się chwilę.

Hubert

Reply to: