[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Systemy Unix?z tego co widzę Solaris ma conajmniej bardzo przyjemnie się prezentującą bazę manuali. Sądzę, że zapoznam się właśnie z Solaris 10.

W dniu 5 sierpnia 2009 09:51 użytkownik Marcin Owsiany <porridge@debian.org> napisał:
On Fri, Jul 31, 2009 at 07:59:31PM +0200, Grzegorz Kuczyński wrote:
> Marcin Kasperski pisze:
>>> Proponuje zapoznac sie z openBSD lub netBSD , Solarisem i FreeBSD i bedziesz
>>> wiedzial wszystko.
>>>
>>
>> Z powyższych najbardziej "praktyczny" chyba Solaris. Choć trudno
>> powiedzieć, co z nim będzie po przejęciu Suna. A poza listą, ileśtam
>> dużych biznesów używa AIX-a
>>
> A co to wcześniej Solaris nie należał do Sun?

Należał i należy. Ale kolega napisał "przejęciu Suna" - nie "przejęciu
_przez_ Suna".

--
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: