[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Przekierowywanie portówWitam

Potrzebuję dostać się zdalnie do AP, który jest podłączony
do serwera.

Ponieważ na serwerze gdy uruchomię przeglądarkę tekstową
z adresem do AP to dostaję komunikat: "You must enable java
script to be able to configure this device."

A więc links i lynx z dystrybucyjnego Lenny nie pozwolą dostać
się do AP.

Spróbowałem przekierować porty, żeby na swoim lokalnym komputerze
móc użyć firefoxa, tfu iceweasela ;)

A więc:

iptables -I FORWARD -p tcp -d 192.168.113.117 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 9999 -j DNAT --to 192.168.113.117:80

80 to port otwarty na tej maszynie
9999 to port na którym nasłuchuje serwer

I gdy łączę się to mam:
"A page on the public Internet requests data from your private intranet.
For security reasons, automatic access is blocked."

Mam podobny w domu AP i jak próbowałem się do niego dostać to widzę, że przekierowuje na https i prosi o zatwierdzenie certyfikatu.

W takim razie jak się do niego mogę dostać zdalnie?


Reply to: