[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uprawnienia do plików.On Mon, Jan 05, 2009 at 09:41:14PM +0100, kamil wrote:
> Witam.
> Aktualnie pisz�a zaliczenie program w javie. Jest to przerost formy
> nad tre�ci� ale co poradzi�Mam nast�j�ce pytanie. Jak zmieni� uprawnienia do pliku z poziomu programu (w javie) i czy jest to w
> og�mo�liwe.

po 20 sekundach googlowania:

Runtime.getRuntime().exec("chown blah /blah");

Albo w 1.6 http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html
set*()

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: