[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uruchomic klawisz "Fn"On Wed, Nov 19, 2008 at 12:05:12AM -0800, £ukasz wrote:
> Właśnie na tym polega moje pytanie, ogólna teoria jak widać jest
> prosta problem zaczyna się kiedy dochodzi do szczegółów, jak odczytać
> kod przechwycony przez sterownik klawiatury klawisza

Może coś w okolicach:
showkey(1)
xev(1)

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: