[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z EximemOn Tue, Nov 18, 2008 at 08:46:06PM +0100, Tower wrote:
> Witam
>
> User nie moze wysłać maila z obcego konta adres1@domena1.com.pl na konto
> adres2@domena2.pl, które lezy na moim eximie.
>
> Oto fragment loga:
>
> 2008-11-17 12:02:27 H=kf.nazwa.pl [85.128.128.99]:53602
> I=[xx.xx.xx.xx]:25 sender verify fail for <adres1@domena1.com.pl>:
> response to "RCPT TO:<adres1@domena1.com.pl>" from domena1.com.pl
> [85.128.128.99] was: 554 5.7.1 <>: Sender address rejected: Incorrect
> request (2)

Twój exim usiłuje zweryfikować nadawcę udając, że wysyła mu zwrotkę
(nazywa się to callout). Jednak 85.128.128.99 nie przyjmuje zwrotek.
Twój exim interpretuje to jako przesłankę o nieistnieniu adresu
adres1@domena1.com.pl i odmawia przyjęcia maila.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: