[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem z EximemWitam

User nie moze wysłać maila z obcego konta adres1@domena1.com.pl na konto
adres2@domena2.pl, które lezy na moim eximie.

Oto fragment loga:

2008-11-17 12:02:27 H=kf.nazwa.pl [85.128.128.99]:53602
I=[xx.xx.xx.xx]:25 sender verify fail for <adres1@domena1.com.pl>:
response to "RCPT TO:<adres1@domena1.com.pl>" from domena1.com.pl
[85.128.128.99] was: 554 5.7.1 <>: Sender address rejected: Incorrect
request (2)
2008-11-17 12:02:27 H=kf.nazwa.pl [85.128.128.99]:53602
I=[xx.xx.xx.xx]:25 F=<adres@domena.com.pl> rejected RCPT
<adres2@domena2.pl>: Sender verify failed

Jak mozna to interpretowac?


Reply to: