[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uruchomic klawisz "Fn"On Sun, Nov 16, 2008 at 09:21:05AM -0800, £ukasz wrote:
> Wydaje mi sie, że komputer powinien otrzymywac informacje co sie
> dzieje z klawiaturą ( nawet z Fn) ale aby to sprawdzic trzeba bedzie
> napisac program sprawdzajacy port klawiatury.

W Debianie już jest taki "program" i nazywa się sterownik klawiatury w
jądrze. Jeśli klawiatura coś do komputera wysyła po naciśnięciu tego
klawisza to ten sterownik to jest z pewnością w stanie przesłać dalej
- gdzieś, gdzie można to obsłużyć.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: