[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: auth pgsqlW dniu 16 listopada 2008 18:01 użytkownik Mateusz (haras.pl)
Harasymczuk <debian-list@haras.pl> napisał:
> dla:
> courier-mta (smtps)
> courier-imap (imaps)
> vsftpd
> sshd
> vhost w pgsql dla apache2

zdecydowanie do wszystkiego polecam LDAPa

-- 
Wojciech Ziniewicz
Unix SEX :{look;gawk;find;sed;talk;grep;touch;finger;find;fl
ex;unzip;head;tail; mount;workbone;fsck;yes;gasp;fsck;more;yes;yes;eje
ct;umount;makeclean; zip;split;done;exit:xargs!!;)}

Reply to: