[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Postfix i wymuszanie autoryzacji dla lokalnej domeny



Witam,

Jest postfix z autoryzacją na SASL. I jest ona wymagana w przypadku komunikacji lokalny_email -> obcy_email czyli OK, nie jest też wymagana przy komunikacji obcy_email -> lokalny_email czyli też OK. Ale chciałbym aby była ona wymagana przy komunikacji lokalny_email-> lokalny_email tak aby nie było możliwe przesyłanie wiadmości w ten sposób bez autoryzacji:

telnet serwerpocztowy.pl 25
Trying 111.111.111.111...
Connected serwerpocztowy.pl.
Escape character is '^]'.
220 serwerpocztowy.pl ESMTP Postfix (Debian/GNU)
helo serwerpocztowy.pl
250 serwerpocztowy.pl
mail from: email1@serwerpocztowy.pl
250 2.1.0 Ok
rcpt to: email2@serwerpocztowy.pl
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
a
.
250 2.0.0 Ok: queued as XXXXXXXXXXX


Przeszukuję google i konfigurację postfix'a ale coś mi nie idzie bo nawet nie wiem jak nazwać tą opcję.

k

Reply to: