[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jak usunąć adres e-mail z Debian Bug Tracking SystemOn Sat, Sep 20, 2008 at 12:42:36PM +0200, 4ever wrote:
> Raportowałem ostatnio błąd dot. pakietu w Debianie, od tamtej pory na moją
> pocztę przychodzi bardzo duża ilość wiadomości reklamowych (spam).
> Mam więc pytanie czy możliwe jest usunięcie mojego adresu email, a jeśli tak
> to w jaki sposób mogę to uczynić.

O ile mi wiadomo, niestety nie ma takiej możliwości.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: