[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DRBD + HeartbeatWitam

Ktoś korzysta z rozwiązania jak w temacie? Jak się to sprawdza w produkcji:)?

Albert


Reply to: