[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: php5 apache2 problem z imapOn kwi 25, Marcin Bieniaszewski wrote:
> p.s. skoro chodzi moj imap na localhoscie i poczta jest na tym samym
> serwie wylaczylem TLS w SM - nie bedzie zabierac zasobow procka na ssl
> :))) i SM i php5 smigaja sobie po 143 porcie

Proponuję jeszcze skierować SquirrelMaila przez lokalne imapproxy - powinno to
zmniejszyć ilość połączeń z curierem (każde przeładowanie strony
w przeglądarce to kolejne połączenie).

harnir

-- 
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +
| Maciej Delmanowski  /  http://linux.net.pl/~harnir/  /  GnuPG: 48B03AFE |
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: