[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SIGSEGV z Apache, Debian Etch, VServerOn sob, 14/04, 13:10:44, Marcin Owsiany wrote:
> [...]
> 
> Jeśli ten stos zawiera choć trochę prawdy, to może to być konflikt
> bibliotek, np. A zlinkowane z B w wersji X i C w wersji Z, a B
> zlinkowane z C w wersji Y.

Brałem wszystko z repozytorium Debiana. Mam jedną aplikację z IonCube (ale
modułem PHP ładowanym dynamicznie, a nie na stałe wpisanym do php.ini). Zobaczę
w nocy, czy wyłączenie IonCube zniweluje te SIGSEGV.

> 
> Czy apache choć trochę działa, czy wszystkie requesty kończą się
> SIGSEGVem? 

Działa bardzo dobrze. Tj. wszystkie requesty są poprawnie obsługiwane. Wygląda,
że problem pojawia się dopiero jak Apache zabija nadmiarowe dzieci.

> Jeśli nie wszystkie, to próbuj wyłączać różne funkcje, moduły
> i patrzeć kiedy przestanie. Może ltrace też coś podpowie..

Niewiele podpowiedział, przynajmniej mi to nic nie mówi.

(...)
strcmp("ssl", "ssl")                                       = 0
shutdown(3, 1, 1, 0x2ad6c0a36000, 0x79726f6765746143)                      = 0
select(4, 0x7fffea08a9c0, 0, 0, 0x7fffea08aa40)                         = 1
read(3, "", 512)                                         = 0
close(3)                                             = 0
__errno_location()                                        = 0x2ad6c156ac40
sigemptyset(0x7fffea08a6d8)                                   = 0
sigaction(10, 0x7fffea08a6d0, 0x7fffea08a630)                          = 0
semop(0x138015, 0x54f2d8, 1, 186, 0x86c490 <unfinished ...>
--- SIGUSR1 (User defined signal 1) ---
sigemptyset(0x7fffea08a228)                                   = 0
sigaction(1, 0x7fffea08a220, 0x7fffea08a180)                           = 0
sigemptyset(0x7fffea08a228)                                   = 0
sigaction(10, 0x7fffea08a220, 0x7fffea08a180)                          = 0
exit(0 <unfinished ...>
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
chdir("/etc/apache")                                       = 0
sigemptyset(0x7fffea089b28)                                   = 0
sigaction(11, 0x7fffea089b20, 0x7fffea089a80)                          = 0
getpid()                                             = 27946
kill(27946, 11)                                         = 0
--- SIGSEGV (Segmentation fault) ---
+++ killed by SIGSEGV +++

-- 
Piotr 'QuakeR' Gasidło, BOFH @ pandora.barbara.eu.org
############## sending lusers to /dev/null since 1998
##### Waiting for tomorrow, for a little ray of light
### Waiting for tomorrow just to see your smile again

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: