[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SIGSEGV z Apache, Debian Etch, VServerOn Fri, Apr 13, 2007 at 08:32:40AM +0200, Piotr Gasidlo wrote:
> Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
> 0x00002b819a86eb10 in _dl_rtld_di_serinfo () from
> /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
> (gdb) bt
> #0  0x00002b819a86eb10 in _dl_rtld_di_serinfo () from
> /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
> #1  0x00002b819a86ef9a in _dl_rtld_di_serinfo () from
> /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
[...]

Jeśli ten stos zawiera choć trochę prawdy, to może to być konflikt
bibliotek, np. A zlinkowane z B w wersji X i C w wersji Z, a B
zlinkowane z C w wersji Y.

Czy apache choć trochę działa, czy wszystkie requesty kończą się
SIGSEGVem? Jeśli nie wszystkie, to próbuj wyłączać różne funkcje, moduły
i patrzeć kiedy przestanie. Może ltrace też coś podpowie..

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: