[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ixy padły - co zrobić?On Fri, Apr 13, 2007 at 06:33:48PM +0200, Tauzen wrote:
> Po updacie etch stable (dwa pliczki) nie można było uruchomić systemu.
> Startował, były komunikaty jądra, ale przy uruchamianiu x-ów monitor
> wygasał i klapa. Nawet rekonfiguracji x-ów nie mogłem zrobić, bo tekstowy
> tez nie działał (monitor).

Załadować system w trybie single user, popatrzeć w log X servera,
naprawić.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: