[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: system zabezpieczeń z kamerami właczniehttp://web.archive.org/web/20060116060213/www.zoneminder.com/
(niestety http://zoneminder.com/ nie odpowiada).

pomocne może być też http://linuxjournal.com/article/8513

 m.m.
-- 
 use gnus, not guns!Reply to: