[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dziwny błąd - klawiatura pl w X-ach (Sarge)On Mon, Jul 24, 2006 at 10:49:26AM +0200, Marcin Landowski wrote:
> Jeżeli zgłaszasz tą sytuację jako błąd, załącz:
> - Wynik polecenia xprop -root | grep XKB
> - Wynik polecenia gconftool-2 -R
>   /desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb
[...]
> Zależy mi na możliwie szybkim usunięciu problemu.

Gdyby Ci zależało, to byś zrobił o co prosi.
A tak to możemy napisać co najwyżej "Mi działa".

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: