[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lista mailowa debiana spamujeOn Sun, Mar 19, 2006 at 09:20:24PM +0100, stentor wrote:
> spam jaki otrzymuje z listy debiana :|

Ameryki nie odkryłeś. Filtry wszystkiego nie wyłapią.

pozdr,
fEnIo

-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-     http://skawina.eu.org | jid:fenio@jabber.org | rlu:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: