[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

utmp/ssh - nie usuwa uzytkownikow po zwieszeniu sesjipackage : ssh
version : OpenSSH_3.4p1 Debian 1:3.4p1-1.woody.3, SSH protocols 1.5/2.0, OpenSSL 0x0090603f

Czasami zdarza się że po wylogowaniu z systemu poprzez 'exit' polaczenie ssh nie zostaje zamknięte. lista procesów wykazuje że użytkownik nic nie wykonuje. ps aux | grep [username] , lsof | grep [username] - nic nie zwracają, natomiast 'who' pokazuje iż dalej użytkownik jest zalogowany.
testing  pts/1        Apr 28 08:15
userdel i deluser - nie mogą usunąć użytkownika ponieważ jest on niby dalej zalogowany.

używam debiana GNU/Linux 3.0, jądra 2.4.18-1-686 i libc6 2.2.5-11.8Reply to: