[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gcc z flagą -march=athlon (?)w domyślnej instalce sarge'a mam gcc z flagą dla athlonów ?
ktoś jeszzce ma podobnie ?

name=gcc, ver=3.3, mver=3
CFLAGS=-O9 -funroll-loops -Winline -Wall -minline-all-stringops
-malign-double -falign-loops -march=athlon


-- 
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
Powered by google.com [wanna gmail?]
wojciech.ziniewicz@REMOVETHISgmail.com
Visit #gore at irc.freenode.net

Reply to: