[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Emacs na konsoliOn Sun, 24 Apr 2005 23:05:28 +0200, JRX wrote:

> To jest jedno z tych prostszych pytań. Gdy na konsoli wpisuje "emacs", 
> to otwiera mi się nowe okno z emacsem, z toolbarem, dość kiepsko 
> wyglądające. Czy jest możliwe uruchomienie emacsa na konsoli, tak jak 
> vima? Tak, żeby wszystko dokonywało się w oknie terminala. Bardzo by mi 
> to ułatwiło pracę.

Opcja `-nw'. `man emacs`.

Pozdrawiam.
-- 
Marcin P. Kobierzycki
GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GS/CS/M

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: