[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

realplayerCzy ktoś zauważył ostatnio złe działanie realplayera czy tylko u mnie
się nie da nic ogląda ? , dźwięk skacze i obraz też. Maszyna i łącze
bardzo szybkie? (sarge i sid)

-- 
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
Powered by google.com [wanna gmail?]
wojciech.ziniewicz@REMOVETHISgmail.com
Visit #gore at irc.freenode.net

Reply to: