[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: firewallUżytkownik Łukasz Wójcik napisał:
Witam,
mam taki skrypt firewall'a uruchomiony.
[...]

Twój firewall wskazuje, że nie rozumiesz działania iptables i firewall'a. Dlaczego tak sądzę??!!??

1. Na ogół definicję ściany ogniowej zaczynasz od definicji polityk domyślnych (iptables -P łańcuch polityka) i na ogół wszystko jest blokowane. Sprowadza się to więc do zapisu:

iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P INPUT DROP

Wygodniej ochronić się blokując domyślnie wszystko i odblokowując tylko to co niezbędne ;)

	2. Odblokować trzeba odblokować transmisję na systemowym interfac'ie lo:

iptables -I OUTPUT -o lo -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT


	3. Nie zdefiniowałeś co zrobić transmisją już nawiązaną:

iptables -A łańcuch -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j polityka

na ogół:

iptables -P OUTPUT  -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -P FORWARD  -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -P INPUT  -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

	4. Maskarada składa się de facto z przynajmniej dwóch definicji:
- w tabeli filter:

iptables -A FORWARD -s ip_source -p tcp --dport port_dsc -j ACCEPT

i jeśli nie mapujesz portów zewnętrznych nie masz co definiować, jak to nazwałeś, 'świat do mnie'.

- w tabli nat

iptables -t nat -A POSTROUTING -s ip_source -j MASQUERADE

Nie rozumiem dlaczego zezwalasz na transfer na tak dziwnych portach.

5. Musisz zdefiniować przynajmniej dwie pozycje dla łańcucha INPUT definiujące na których portach można 'wejść na serwer'..

- Dla klientów z sieci lokalnej.

iptables -A INPUT -s ip_source -p tcp --dport port -j ACCEPT

- Dla klientów z internetu.

iptables -A INPUT (-s ip_source | i eth_in) -p tcp --dport port -j ACCEPT

6. Wypadałoby też zdefiniować jakie usługi są osiągalne z serwera na zewnątrz.

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport port -j ACCEPT


Podany powyżej algorytm jest bardzo ogólnikowy i nie jest 'jedynie słusznym rozwiązaniem'. Jest wiele sposobów na poprawne zabezpieczenie się przed intruzami. Nie wspomniałem tu o wielu ważnych rzeczach (udp, icmp, ...). Mogłem też popełnić kilka literówek.


	Powodzenia i czytaj, szukaj, szukaj, czytaj ;).Reply to: