[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konflikt vim i kdeOn Sun, Apr 17, 2005 at 07:57:12PM +0200, Shrek wrote:
> 	Witam Wać Państwa.
> 
> 	Używam Debiana - Sarge. Od tygodnia próba aktualizacji przez dselekt 
> muszę anulować ponieważ proponuje usunąć kde i kde-i18pl aby 
> zainstalować vim niezbędny dla kvim. Jest to bez sensu bo kvim bez 
> kde??!!?? ;) Jednocześnie vim sugeruje do instalowanie ctags i vim-doc i 

vim (1:6.3-068+4) unstable; urgency=medium

 * Norbert Tretkowski <nobse@debian.org>:
  + Removed all kvim related packages, the code is no longer maintained.
   Sorry. (closes: #234455, #237385, #283765, #293110, #194449, #205586,
   #266431, #272621, #294848, #245006, #194964)
  + Removed patch 401_gcc4.diff, it modified kvim code which is no longer
   available.
  + Added NEWS file, so people upgrading to this version getting informed
   about the kvim removal.


Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: