[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Maciej startxOn Thu, Apr 07, 2005 at 10:29:45PM +0200, Maciej wrote:
> Marcin Jesteś po prostu wielki,

Chyba zacznę sobie takie maile zapisywać na wypadek jakby mi kiedyś
samoocena spadła :-)

[...]
> Jak by tak w tym pliku ręcznie ustawić Option "UseFBDev" "true" na false 
> to czy efekt byłby taki sam?

Efekt bezpośredni chyba tak. Ale po ręcznym zmodyfikowaniu tego pliku
debconf przestałby się do niego przyznawać (dpkg-reconf... działałby tak
jak teraz, z tym że nie tykał by tego pliku) i musiałbyś go do tego
ręcznie namówić. Szczegóły w archiwum listy i dokumentacji pakietów z X.

pozdrawiam

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: