[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Maciej startxOn Mon, Apr 04, 2005 at 11:33:12PM +0200, Maciej wrote:
> Dobra, ale do rzeczy idąc za poradą niektórych kolegów umieszczam moje 
> pliki XF86Config-4 i XFree.O.log na stronie, oto adres: 

(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.1.0.1, module version = 0.0.2
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
(II) UnloadModule: "nv"
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) UnloadModule: "int10"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.

Mnie to wygląda tak, jakby ładowanie modułu do obsługi Frame Buffera, wymuszone opcją:
	Option		"UseFBDev"		"true"
powodowało usunięcie modułu nv, czyli sterownika karty graficznej. Proponuję:
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
i wybranie "nie" na pytanie o to czy używać FB.

powodzenia

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: