[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nagrywanie DVD+RW i cdrecordDzieki, Nagrywa bez problemu w trybie -sao.

Wszystko działa, za wyjątkiem czyszczenia nośnika DVD+RW:

# cdrecord-prodvd -blank=fast

....
Starting to write CD/DVD at speed 4 in real BLANK mode for single session.
Last chance to quit, starting real write    0 seconds. Operation starts.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Cannot blank with non Ricoh based
drive.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Cannot blank disk, aborting.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Some drives do not support all
blank types.
cdrecord-prodvd-2.01b31-i686-pc-linux-gnu: Try again with cdrecord
blank=all.

Próba z cdrecord z oczywistych względów nie działa.

Gdzies wyczytałem ze pomocny jest program dvd+rw-format z pakietu dvdplusrw.
Zainstalowałem go z apt-get'a , ale jedyne co moglem uzyskac, to
formatowanie dysku poleceniem

	# dvd+rw-format /dev/cdrom

Czyszczenie nosnika próbowałem wykonac przez:

	# dvd+rw-format -blank /dev/cdrom

		* DVD+RW format utility by <appro@fy.chalmers.se>, version
2.0.
		- usage: dvd+rw-format [-f] /dev/cdrom

Ale w składni polecenia nie ma opcji -blank.

Kto ma jakiś pomysł ?

Pozdrawiam
Rafał
Reply to: