[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dzielenie łącza i sambaOn Mon, Apr 04, 2005 at 04:12:08PM +0200, niemcu_md wrote:
> Mam świeżo zainstalowany system: Debian Woody v3.0r4, bez Xów (i tak 
> musi zostać), z doinstalowanym pakietem iproute, dhcp i samba.
> - Jak udostępnić łącze z modemu USB na sieć ethernetową? Najlepiej, by 
> sieć była za NATem i pracował dhcp.

Zainstaluj dmsmasq i ipmasq. Dhcp trzeba będzie skonfigurować ręcznie.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: